Uti possidetis

De Wijk / IJhorst
Kasboek IX, kasboek.org

35/37